หมอชนะ สูบแบตโหดจริง?

แอพพลิเคชั่นหมอชนะ สูบแบตเตอรี่โหดจริงหรือไม่?
ผลการทดสอบจากการใช้งานจริงในมุมของผู้ใช้งานเพื่อพิสูจน์ว่าแอพพลิเคชั่นหมอชนะใช้งานแบตเตอรี่สูงจริงหรือไม่?