ติดตั้ง MariaDB บน Ubuntu 18.04

ติดตั้ง MariaDB
ติดตั้ง MariaDB บน Ubuntu 18.04

เริ่มติดตั้ง MariaDB 13.0 [Old Stable] บน Ubuntu 18.04 กันดีกว่า

 1. ไปที่ URL
  https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
 2. ไปที่ Menu: Choose a Distro -> Ubuntu
 3. ไปที่ Menu: Choose a Release -> 18.04 LTS “bionic”
 4. ไปที่ Menu: Choose a Version  -> 10.3 [Old Stable]
  ก็จะพบกับคำสั่งที่ใช้ในการติดตั้ง MariaDB

  * ที่เลือกใช้ ver.10.3 เนื่องจากติดปัญหาการใช้งาน authentication plugin แบบ unix_socket ( เลยขอใช้ 10.3 ดีกว่า = =’ )
  อ้างอิง https://mariadb.com/kb/en/authentication-from-mariadb-104/
 5. มาลุยกันต่อโดยการ Add Repo ของ MariaDB ก่อน
  sudo apt-get install software-properties-common
  sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
  sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] https://mirrors.nxthost.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu bionic main'
 6. เริ่มติดตั้งโดยทำการ Update Repo ก่อน และทำการติดตั้ง
  sudo apt update

  sudo apt install mariadb-server