คำสั่ง scp

คำสั่ง SCP
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการส่งไฟล์ (Transfer file) จาก Linux Server เครื่องนึง ไปยัง Linux Server อีกเครื่องนึง โดยใช้คำสั่งจากเครื่อง Server ต้นทางเป็นส่งไฟล์ไปยังเครื่อง Server ปลายทาง